Apartmány Pavlov

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních ůdajů

1/ Zpracování osobních údajů zákazníka za účelem realizace nabídek správce na ubytování v budoucnosti

Souhlas se zpracováním kontaktní e-mailové adresy

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 tímto uděluji společnosti RGH MANAGEMENT SERVICE LTD., odštěpný závod, se sídlem na adrese Světova 523/1, Praha 8, IČ: 05573602 (správce osobních údajů), souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu výše uvedené kontaktní e-mailové adresy pro účel zpracování:

– zasílání akčních nabídek a novinek. Kontaktní e-mailová adresa bude společností RGH MANAGEMENT SERVICE LTD., odštěpný závod zpracovávána po dobu 10 let od udělení souhlasu: Souhlasím s užitím mé e-mailové adresy pro zasílání akčních nabídek, dle těchto pravidel ochrany osobních údajů.

Souhlas se zpracováním kontaktní e-mailové adresy k uvedenému účelu lze kdykoli odvolat písemně na adrese info@apartmany-pavlov.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Správce upozorňuje, že kontaktní e-mailovou adresu předává provozovateli webhostingových služeb (zpracovatel) – společnosti INTERNET CZ, a.s. Ktiš 2 384 03, KTIŠ Czech republic IČO: 26043319 DIČ: CZ26043319, která zajišťuje provoz těchto webových stránek správce a to za účelem odeslání údaje o kontaktní e-mailové adrese Správci.

Správce upozorňuje, že kontaktní e-mailovou adresu předává zpracovateli služby MailChimp – společnost The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA, realizující službu zasílání novinek, akčních nabídek a související komunikací, jako zpracovatel pro správce. Společnost The Rocket Science Group, LLC je zavázána smluvně i závaznými právními předpisy k ochranně osobních údajů tak jak vyžaduje výše uvedené nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679.

Berte prosím na vědomí, že máte právo na přístup k poskytnuté kontaktní e-mailové adrese, právo na její opravu, aktualizaci nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost uvedeného osobního údaje. Máte rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kontaktní e-mailová adresa nebude při zpracování k uvedeným účelům předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování ve smyslu čl. 22 obecného nařízení.

Poskytnutá kontaktní e-mailová adresa bude zpracovávána automatizovaně v elektronické podobě či manuálně v písemné podobě.

2/ Zpracování osobních údajů zákazníka za účelem realizace ubytovací smlouvy.

Zákazníci správce jsou fyzické osoby (podnikající či nepodnikající) a právnické osoby (resp. fyzické osoby, které vystupují v roli osob oprávněných jednat za právnickou osobu) využívající služeb správce v oblasti ubytování v nemovitostech správce.

Pro účely: sjednávání, uzavření a plnění smlouvy mezi zákazníkem a správcem (přičemž plnění smlouvy zahrnuje zejm. veškeré nutné úkony k sjednání podmínek ubytování zákazníka v nemovitostech správce, rezervaci ubytování, realizaci ubytování).

Kategorie osobních údajů: identifikační a kontaktní údaje zákazníků zahrnující zejm. jejich jméno, datum odjezdu, příjezdu, počet dospělých, počet dětí do 3 let, počet dětí nad 3 roky, e-mail, telefonní číslo případně kód voucheru.

Správce upozorňuje, že výše uvedené osobní údaje předává provozovateli webhostingových služeb (zpracovatel) – společnosti INTERNET CZ, a.s. Ktiš 2 384 03, KTIŠ Czech republic IČO: 26043319 DIČ: CZ26043319, která zajišťuje provoz těchto webových stránek správce a to za účelem jejich odeslání Správci.

Právní základ zpracování osobních údajů: Plnění smlouvy a zákonem stanovené povinnosti.

3/ Zpracování osobních údajů zákazníka za účelem zasílání odpovědí správce v budoucnosti

Souhlas se zpracováním kontaktního jména a e-mailové adresy.

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 tímto uděluji Správci osobních údajů, souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu výše uvedené kontaktního jména a e-mailové adresy pro účel zpracování:

– zasílání odpovědí na dotazy pokládáne na URL: www.apartmany-pavlov.cz/kontakt. Kontaktní jméno a e-mailová adresa budou zpracovávány po dobu 2 let od kliknutí na tlačítko: Odeslat na webové stránce (URL): www.apartmany-pavlov.cz/kontakt.

Souhlas se zpracováním kontaktního jména, příjmení, e-mailové adresy a telefonu k uvedenému účelu lze kdykoli odvolat písemnou formou na e-mail info@apartmany-pavlov.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Správce upozorňuje, že kontaktní e-mailovou adresu předává provozovateli webhostingových služeb (zpracovatel) – společnosti INTERNET CZ, a.s. Ktiš 2 384 03, KTIŠ Czech republic IČO: 26043319 DIČ: CZ26043319, která zajišťuje provoz těchto webových stránek správce a to za účelem odeslání údaje o kontaktní emailové adrese Správci.

Berte prosím na vědomí, že máte právo na přístup k poskytnuté kontaktní emailové adrese, právo na její opravu, aktualizaci nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost uvedeného osobního údaje. Máte rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kontaktní e-mailová adresa nebude při zpracování k uvedeným účelům předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování ve smyslu čl. 22 obecného nařízení.

Poskytnuté jméno a e-mailová adresa budou zpracovávány automatizovaně v elektronické podobě či manuálně v písemné podobě.